Mitä ovat perintäpalvelut?

Perintäpalveluilla eli lyhyesti perinnällä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden päämääränä on saada velkaa oleva yritys tai yksityishenkilö maksamaan erääntynyt saatava. Käytännössä alkuperäisen velkojan ja velallisen välillä on yritys eli perintätoimisto, joka tarjoaa juuri tähän tarkoitukseen soveltuvia palveluita.

Perintäpalveluita ei voi tarjota kuka tahansa, sillä Suomessa ammattimainen perintä vaatii yritykseltä luvan ja rekisteröinnin. Perintäpalveluista ei voi myöskään aiheutua velallisille kohtuuttomia kustannuksia. Tästä pitää huolen sekä hyvä perintätapa että perintälaki, jossa määritellään mm. kuluttajien perintäkulujen enimmäismäärät.

Pääpiirteissään perintäpalvelut jakautuvat ns. vapaaehtoiseen perintään ja oikeudelliseen perintään. Nykyään vapaehtoinen perintä perustuu hyvin pitkälle kehotuksiin, neuvottelemiseen ja joustavien ratkaisujen etsimiseen. Oikeudellisen perinnän myötä puolestaan perintäpalvelut tavallaan siirtyvät alkuperäiseltä yritykseltä viranomaisille, kun mukaan kuvioihin tulevat esimerkiksi käräjäoikeus ja ulosottoviranomainen. Tällöin perinnästä voi olla seurauksena jopa ulosotto ja maksuhäiriömerkintä, ellei velallinen pysty maksamaan saatavaa ajoissa. Lisäksi on olemassa palvelu nimeltä jälkiperintä, jonka tarkoituksena on estää velan vanheneminen muistuttamalla velallista kirjallisesti säännöllisin väliajoin.

Monessa yrityksessä perintäpalvelut toteutetaan kirjeitse eli velalliselle lähetetään maksuvaatimus velasta. Monipuolisempiin palveluihin voi sisältyä myös soitto tai vaikkapa tekstiviesti. Lisäksi joissakin yrityksissä perintäpalvelut sisältävät myös mahdollisuuden jättää yritykselle soittopyyntö tai neuvotella asiasta chatin tai verkkopalvelun välityksellä.

Yrityksillä, joiden valikoimiin perintäpalvelut kuuluvat, on yleensä ollut ihmisten keskuudessa huono maine ja niihin on liitetty paljon negatiivisia mielikuvia. Syynä tähän ovat osaltaan ihmisten tietämättömyys, mutta myös yritysten omat aikaisemmat toimet. Lisäksi viimeaikaisen tutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista kertoo häpeävänsä sitä, jos perintäpalvelut kohdistuvat häneen itseensä.

Yhä useampi yritys on kuitenkin jo lanseerannut ns. asiakaslähtöiset perintäpalvelut, jotka eivät perustu velallisten uhkailuun tai pelotteluun. Sen sijaan nämä perintätoimistot kertovat avoimesti toiminnastaan ja haluavat, että velallinen selviää veloistaan mahdollisimman nopeasti.

Samalla kun perintäpalvelut ovat ryhtyneet kiillottamaan mainettaan, on ne ryhdytty näkemään myös monissa yrityksissä tärkeänä osana liiketoiminnan kehitystä ja perintätoimiston valintaan on alettu kiinnittämään enemmän huomiota. Lyhyesti sanottuna voidaan todeta, että mitä asiakaslähtöisemmät ja inhimillisemmät perintäpalvelut ovat kyseessä, sitä parempia tuloksia ne yleensä kaikkien osapuolten kannalta tuottavat.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *